Festiwale - archiwum festiwali
 


Jego źródeł można się doszukać: w pieśniach pracy z okresu niewolnictwa Murzynów amerykańskich np.work song oraz w przejawach folkloru murzyńskiego np. zawołania ulicznych sprzedawców, kołysanki matek i piastunek, opowieści włóczęgów, zawodzenia żebraków a także w murzyńskiej pieśni religijnej np. gospel powstałej ze zbiorowego czytania Biblii, powtarzania przez wiernych słów pastora lub księdza, śpiewnych zawołań do Boga, modlitw, okolicznościowych (związanych z jakimiś ważnymi zdarzeniami lokalnymi) zbiorowych żalów prekazywanych za pośrednictwem melodii, czasami i bez słów (np. słynne bluesowe zawodzenie ślepego żebraka "Blind" Willie Johnsona "Noc była ciemna"). Powszechnie przyznaje się, że blues powstał z gospelsów i work songów amerykańskich Ciemnoskórych pracujących głównie na plantacjach bawełny w stanach południowych.


Nazwa  Daty  Miasto